هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ثبت نام

توسط شرکت ویستا

معرفی نرم افزار CRM آریا

#iguru_carousel_666b931441b49 .slick-arrow {border-color: #004aad;background-color: #ac0cff;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_666b931441b49 .slick-arrow:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_666b931441b49 .slick-arrow:hover {background-color: #ac0cff;box-shadow: 0px 0px 0px 0px rgba(0,0,0,0);}#iguru_carousel_666b931441b49 .slick-arrow:hover:after {color: #ffffff;}#iguru_carousel_666b931441b49 .slick-arrow:hover:before {opacity: 0;}#time_line_666b93144a90f .time_line-date{ color: #00bda6; }#time_line_666b93144a90f .time_line-check{ border-color: #00bda6; background: #00bda6; }#time_line_666b93144a90f .time_line-content:before, #time_line_666b93144a90f.item_active .time_line-check{ background: #00bda6; }#time_line_666b93144a94d .time_line-date{ color: #00bda6; }#time_line_666b93144a94d .time_line-check{ border-color: #00bda6; background: #00bda6; }#time_line_666b93144a94d .time_line-content:before, #time_line_666b93144a94d.item_active .time_line-check{ background: #00bda6; }#time_line_666b93144a978 .time_line-date{ color: #00bda6; }#time_line_666b93144a978 .time_line-check{ border-color: #00bda6; background: #00bda6; }#time_line_666b93144a978 .time_line-content:before, #time_line_666b93144a978.item_active .time_line-check{ background: #00bda6; }