هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ثبت نام

فرم جذب نیروی کار (کارفرما)

این فرم را کارفرما به منظور اعلام آمادگی برای جذب نیروی کار تکمیل میکند.
نحوه همکاری(Required)
Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 2 GB.
اگر شرایط و مزایایی مد نظر است در این قسمت ذکر شود.
محل حضور نیروی کار و شرایط ایاب و ذهاب
اطلاعات پس از تایید ادمین سایت در قسمت لیست شغل ها قابل مشاهده می باشد.