هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ثبت نام

لطفا شرایط عضویت در انجمن را با دقت مطالعه نمایید.

شرايط عضويت :

كليه كارگران واجد شرايط زير مي‌توانند به عضويت اين انجمن صنفي درآيند :

1- تابعيت ايران

2- شاغل در كارگاه و حرفه حسابداری ، حسابرسی، مدیریت مالی  و  در حوزه فعاليت انجمن صنفي با ارايه مدارك شناسايي معتبرشامل مدرک تحصیلی  دیپلم ،کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری رشته های مذبور و رشته های مرتبط از جمله مدیریت و اقتصاد  و مالی و رشته های غیرمرتبط با ارائه گواهینامه های حرفه ایی حسابداری مورد تایید هیات مدیره انجمن ، نامه یا قراردادکار معرف

3- نداشتن محكوميت كيفري مؤثر در محروميت از حقوق اجتماعي.

4- قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه و تصميمات و مصوبات قانوني اركان انجمن.

 5- پرداخت ورودیه وهمچنين پرداخت حق عضويت به طور مرتب.

تبصره 1- كليه واجدان شرايط مي‌توانند آزادانه عضويت انجمن صنفي را بپذيرند و هيچ كس را نمي‌توان به قبول عضويت در انجمن صنفي مجبور يا از قبول عضويت آن منع نمود.

تبصره 2- شكايت در خصوص عدم پذيرش عضويت متقاضيان به دليل  عدم احراز شرايط عضويت توسط هيات مديره و يا تعليق عضويت اعضا توسط بازرس/ بازرسان در اولين جلسه مجمع عمومي مطرح مي شود و تصميمات مجمع در اين زمينه قطعي است.

تبصره 3 در صورتي كه هر يك از اعضا شرايط عضويت انجمن صنفي را از دست دهد ؛ از عضويت در انجمن صنفي مستعفي شناخته مي شود ، ليكن ملزم به انجام تعهدات قبلي است .

تبصره4- در صورتیکه هر یک از اعضا 6 ماه در  حرفه حسابداری کار ننماید از عضویت در انجمن صنفی مستعفی شناخته می شود . لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است

6- عضویت دانشجویان رشته های مذکور در بند 2 که علاقه مند به فراگیری مباحث روز مرتبط با حرفه ی مالی هستند بدون حق رای و حق عضویت

ماده 6 – موارد تعليق يا محروميت از عضويت انجمن صنفي :

1- عدم پرداخت به موقع حق عضويت تعيين شده با توجه به ماده 9 اين اساسنامه (با اعلام مسوولان مالي انجمن صنفي).

2- عدم رعايت مفاد اين اساسنامه و توصيه‌ها و تصميمات قانوني هريك از اركان انجمن صنفي ( با اعلام هيأت مديره انجمن).

3- از دست دادن شرايط مندرج در ماده 5 اين اساسنامه.

4- آرای قطعي صادره از سوي مراجع قضايي كشور.

تبصره در موارد بندهاي 1 و 2، عضويت شخـص مورد نظـر تا تشكيل مجمع عمومي به حالت تعليق درآيد وتا رفـع تعليـق ، درمجمـع عمومي حق راي نخواهـد داشت.

 

عضویت شما در انجمن به منزله ی ……

– انجمن حسابداران اصفهان