انجمن صنفی حسابداران استان اصفهان با همکاری هیئت امنا شرکت خدماتی شهرک صنعتی منظریه ویلاشهر برگزار می کند

سمینار تکنیک های کاربردی ارائه صورت معاملات فصلی ماده 169 قانون مالیات مستقیم

سخنران جناب علیرضا نریمانی نماینده هیئت های سازمان امور مالیاتی کشور

زمان : پمجم اردیبهشت ماه ساعت 8.30 الی 13

برای ثبت نام اینجا کلیک کنید